GPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GPS system Vám ukazuje všechny dostupné mapy ve hře. 

   
-> Informace pro GPS rozhraní 


1. Členové party: Ukazuje Vám hráče, kteří jsou s vámi v partě. 
2. Quest: ukazuje vám umístění NPC a Dungeonů v daném questu.
3. Obsah: průvodce důležitých NPC a Warp Gates. 
4. Lovecké oblasti: průvodce vhodných loveckých oblastí. 
5. Vhodné lovecké oblasti: dělení ploch vhodných pro lov pomocí různých barev. 
6. Souřadnice: ukazuje aktuální polohu na mapě v souřadnicích osy x a y  
7. Množství Stone pro návrat: indikuje zbývající návratové kameny, které vlastníte. 
8. Ukazuje různé světové mapy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 •  SunLight CMS  •  administrace Tvorba motivu - webdesign