Wizard

Ultimátní ničitel, Vládce Síly.

 

Wizardi si podrobili Poslední formu Síly, kterou lid Nevarethu zdědil z Časů Cti. Dokonalé ovládnutí toku Síly kompenzuje jejich fyzické slabosti.

Magická zaříkadla a kouzla pochází stejně jako umění boje s mečem z Časů Zatracení, ačkoliv teorie byla zkompletována a uvedena do praxe až v Časech Cti. Magie byla poprvé použita v boji a současná forma kouzel byla stanovena až první generací Sedmi Moudrých.

Ti, kteří bojují s mečem, využívají Sílu jen jako prostředek k maximalizaci ničivého efektu, ale umění magie není jen bojovým uměním. Je také vědou, která používá Sílu v mágovi, aby manipulovala s vnějšími Silami, což vede k vytvoření masivního energetického toku.

V počátcích Nevarethu byl používán jakýsi ovladač Síly nazývaný Force Stick, který se dochoval z Časů Cti, ale jak byla technologie Jádra oživována a vyvíjena, začal se používat agresivnější způsob k usměrnění síly nazývaný Orb.

Mágové musí investovat hodně úsilí k rozvoji důvtipu a inteligence, aby byli schopni proud síly ovládat. Současně však neoplývají silnou tělesnou konstitucí nebo hbitostí, a tak preferují nošení lehčí zbroje, především Martialsuit setu.

Dle nepotrvzené teorie se vyhýbají kovové zbroji, protože ta zabraňuje v kontaktu s vnějšími Silami. Zkušený Wizar dokáže vyvolat více kouzel najednou či dokonce způsobit ohromné škody pouhým jedním kouzlem.

Doporučená výbava: Martialsuit, Orb 


Doporučený poměr vlastností: Str 1, Int 9, Dex 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 •  SunLight CMS  •  administrace Tvorba motivu - webdesign