Port Lux

Eite (Weapon Shopkeeper)

Prodává zbraně tříd Bluestin a Titanium. Jeho sekery jsou proslavené svou špičkovou kvalitou. Občas přijímá objednávky na velké množství. 

Agris (Armour Shopkeeper)

Nabízí zbroje tříd Bluestin a Titanium. S její kolegyní Dion z Desert Screamu jsou dobré přítelkyně. Je hamižná a čas od času po vás žádá téměř nemožné. 

Harper (Instructor) 

Žije v okolí autorizované warp zóny a zná spoustu extrémně mocných skillů.

Yerte (Core Alchemist)

Na skladě má Bluestinové a Pherystinové magické zbraně, lektvary, teleportační kameny a výrobní potřeby. Obstarává také Force upgrade. Je všeobecně uznávaná jako mistr mezi alchymisty.

 

Szulanski (Agent of Port Service)

Za nepatrnou částku vám u sebe uschová vaše věci. Šušká se, že je zamilovaný do nějaké dívky z PortLuxu.  

 

Hampric (Grocer)

Prodává lektvary a podobné spotřební zboží. Je známý tím, že zcestoval pravděpodobně celý Nevareth.

 

Morison (Officer) 
Má na starosti zakládání gild. Z jím zadávaných úkolů se můžete dozvědět leccos o snech jeho  rodičů.

 

 

Porter (Port Manager)

Strážce místního přístavu. Jeho komunikační schopnosti jsou silně omezené,takže se při rozhovorech s ním snažte být co nejchápavější.

 

Levenson (Guard)

Bratr Reisona, hrdě stráží jednu z městských bran.

 

Reison (Guard)

Stejně jako jeho bratra Levensona i jeho můžete často potkat na stráži ve městě.

Porus (Guard)

Obyčejný chlapík, který si oblíbil prostředí kolem Port Luxu. V současnosti tu slouží jako jeden ze strážců.

 
 
 
 
 
 
 
 
 •  SunLight CMS  •  administrace Tvorba motivu - webdesign