Armorsuit set

Armorsuity jsou tradiční zbrojí severského kontinentu Midreth. Hlavními složkami při výrobě jsou kůže a kov. Díky tomu tento typ zbroje poskytuje vyšší obranu než ostatní zbroje, ovšem na úkor hmotnosti.  Obvyklými uživateli takových zbrojí jsou Warrior a Force Shielder.

Doporučená povolání: Warrior, Force Shielder

Změny statistik a nároků při vylepšení o jeden stupeň:

Slot Obrana Obrana  Warrior Požadavky  Požadavky : Force Shielder
Síla Inteligence Obratnost Síla Inteligence Obratnost
Rukavice +3 +3 +3 +3 +8 +8 +1 +1 +2 +2 +5 +5 +4 +4 +2 +2
Boty +3 +3 +3 +3 +8 +8 +1 +1 +2 +2 +5 +5 +4 +4 +2 +2
Helma +3 +3 +3 +3 +8 +8 +1 +1 +2 +2 +5 +5 +4 +4 +2 +2
Set +3 +3 +3 +3 +8 +8 +1 +1 +2 +2 +5 +5 +4 +4 +2 +2

  


Armorset :  Základní zbroj používaná v Midrethu pro cvičení v boji
Část Obrana Hodnocení obrany Požadavek :  Warrior  Požadavek : Force Shielder
Str Str Int Int Dex Dex Str Str Int Int Dex5 Dex5
Rukavice 2 2 2 2 23 23 3 3 6 6 15 15 12 12 6 6
Boty 2 2 2 2 30 30 4 4 7 7 19 19 15 15 7 7
Helma 2 2 2 2 36 36 5 5 9 9 23 23 18 18 9 9
Tělo 2 2 2 2 43 43 5 5 11 11 27 27 21 21 11 11

Reinforced Armorset :  Začátečnická zbroj určená pro skutečný boj.
 Část  Obrana Hodnocení obrany Požadavek :  Warrior Požadavek :  Force Shielder
Str Str Int Int Dex Dex Str Str Int Int Dex Dex
Rukavice 11 11 13 13 47 47 6 6 12 12 29 29 23 23 12 12
Boty 11 11 13 13 53 53 7 7 13 13 33 33 27 27 13 13
Helma 11 11 13 13 60 60 7 7 15 15 37 37 30 30 15 15
Tělo 11 11 13 13 66 66 8 8 17 17 41 41 33 33 17 17

Iron Armoset : Zbroj vyrobená z ocelových plátů.
Část Obrana Hodnocení obrany Požadavek : Warrior Požadavek  : Force Shielder
Str Str Int Int Dex Dex Str Str Int Int Dex Dex
Rukavice 19 19 25 25 95 95 12 12 24 24 60 60 48 48 24 24
Boty 19 19 25 25 102 102 13 13 25 25 64 64 51 51 25 25
Helma 19 19 25 25 108 108 14 14 27 27 68 68 54 54 27 27
Tělo 19 19 25 25 115 115 14 14 29 29 72 72 57 57 29 29

Shadowsteel Armorset :  Materiál této tmavě zbarvené zbroje je směsí obyčejné a speciální oceli.
Část Obrana Hodnocení obrany Požadavek :  Warrior Požadavek : Force Shielder
Str Str Int Int Dex Dex Str Str Int Int Dex Dex
Rukavice 28 28 36 36 146 146 18 18 37 37 91 91 73 73 37 37
Boty 28 28 36 36 153 153 19 19 38 38 95 95 76 76 38 38
Helma 28 28 36 36 160 160 20 20 40 40 100 100 80 80 40 40
Tělo 28 28 36 36 167 167 21 21 42 42 104 104 83 83 42 42

Bluestin Armorset :  Zbroj z mořského materiálu Bluestinu.
Část Obrana Hodnocení obrany Požadavek :  Warrior Požadavek  : Force Shielder
Str Str Int Int Dex Dex Str Str Int Int Dex Dex
Rukavice 36 36 47 47 190 190 24 24 47 47 119 119 95 95 47 47
Boty 36 36 47 47 196 196 25 25 49 49 123 123 98 98 49 49
Helmet 36 36 47 47 214 214 27 27 53 53 134 134 107 107 53 53
Tělo 36 36 47 47 220 220 28 28 55 55 138 138 110 110 55 55

Titanium Armorset : Těžká titanová zbroj poskytující kvalitní ochranu.
Část Obrana Hodnocení obrany Požadavek :  Warrior Požadavek  : Force Shielder
Str Str Int Int Dex Dex Str Str Int Int Dex Dex
Rukavice 44 44 58 58 244 244 30 30 61 61 152 152 122 122 61 61
Boty 44 44 58 58 250 250 31 31 63 63 156 156 125 125 63 63
Helma 44 44 58 58 257 257 32 32 64 64 160 160 128 128 64 64
Tělo 44 44 58 58 277 277 35 35 69 69 173 173 139 139 69 69

Shadow Titanium Armorset : Příměsi titanu ve výrobním procesu způsobují, že při stejných nárocích jako titanová zbroj vykazuje tato znatelně lepší vlastnosti. Warrior i Force Shielder používají různé varianty, určené pouze pro jejich zaměření.
Část Obrana Hodnocení obrany  Požadavek : Warrior Požadavek :  Force Shielder
Str Str Int Int Dex Dex Str Str Int Int Dex Dex
Rukavice 54 54 66 66 244 244 30 30 61 61 152 152 122 122 61 61
Boty 54 54 66 66 250 250 31 31 63 63 156 156 125 125 63 63
Helma 54 54 66 66 257 257 32 32 64 64 160 160 128 128 64 64
Tělo 54 54 66 66 277 277 35 35 69 69 173 173 139 139 69 69

Osmium Armorset :  Vysokou cenu této zbroje kromě jejích kvalit určuje i fakt, že Osmium, nejpevnější kov dneška, se velice špatně kuje.
Část Obrana Hodnocení obrany Požadavek :  Warrior Požadavek  : Force Shielder
Str Str Int Int Dex Dex Str Str Int Int Dex Dex
Rukavice 64 64 75 75 367 367 46 46 92 92 230 230 184 184 92 92
Boty 64 64 75 75 375 375 47 47 94 94 234 234 187 187 94 94
Helma 64 64 75 75 382 382 48 48 95 95 239 239 191 191 95 95
Tělo 64 64 75 75 389 389 49 49 97 97 243 243 195 195 97 97

Shineguard Armorset : Vysoce kvalitní materiál této zbroje je zpracováván z kovu, který se na Midrethu vyskytuje jen ve velice malém množství. Složitá výroba, při níž je třeba dbát na každý detail, vyžaduje, aby byly produkovány dvě různé varianty pro Warriory a Force Shieldery.
Část Obrana Hodnocení obrany Požadavek  : Warrior Požadavek  : Force Shielder
Str Str Int Int Dex Dex Lv. Lv. Str Str Int Int Dex Dex Lv. Lv.
Rukavice 80 80 99 99 367 367 46 46 92 92 99 99 230 230 184 184 92 92 99 99
Boty 80 80 99 99 375 375 47 47 94 94 99 99 234 234 187 187 94 94 99 99
Helmet 80 80 99 99 382 382 48 48 95 95 99 99 239 239 191 191 95 95 99 99
Tělo 80 80 99 99 389 389 49 49 97 97 99 99 243 243 195 195 97 97 99 99


Mithril Armourset :   Absolutní vrchol midrethského kovářského umění. Žádná jiná zbroj neposkytuje tak vysokou úroveň ochrany. Také si žádá dvě různé, ačkoli na první pohled stejné, varianty pro obě zaměření, jimž je tento kovový skvost určen.
Část Obrana Hodnocení obrany Požadavek  : Warrior Požadavek :  Force Shielder
Str Str Int Int Dex Dex Lv. Lv. Str Str Int Int Dex Dex Lv. Lv.
Rukavice 98 98 121 121 505 505 63 63 126 126 115 115 316 316 253 253 126 126 115 115
Boty 98 98 121 121 513 513 64 64 128 128 115 115 320 320 256 256 128 128 115 115
Helmet 98 98 121 121 546 546 68 68 137 137 115 115 341 341 273 273 137 137 115 115
Tělo 98 98 121 121 553 553 69 69 138 138 115 115 346 346 277 277 138 138 115 115
 
 
 
 
 
 
 
 
 •  SunLight CMS  •  administrace Tvorba motivu - webdesign