Náušnice

Náušnice
Bojovníci jsou díky náušnicím  o mnoho silnější. Náušnice mohou mít jen někteří hráči.

 

Earring of Guard Nově zavedená náušnice, ktrá mý všechny dostupné  možnosti v obraně.
Pložky Požadakvy Možnosti
Level Honor
Earring of Guard
 
105 4Level Defense +4, Defense Rate +5
Earring of Guard +1
 
112 5Level Defense +6, Defense Rate +10
Earring of Guard +2
 
119 6Level Defense +7, Defense Rate +15, Flee Rate +1%
Earring of Guard +3
 
126 7Level Defense +9, Defense Rate +20, Flee Rate +1%
Earring of Guard +4
 
133 8Level Defense +10, Defense Rate +25, Flee Rate +2%
Earring of Guard +5
 
140 9Level Defense +12, Defense Rate +30, Flee Rate +2%
Earring of Guard +6
 
147 10Level Defense +13, Defense Rate +35, Flee Rate +3%
Earring of Guard +7
 
153 11Level Defense +15, Defense Rate +40, Flee Rate +4%

 

Force Regeneration Earring
Náušnice,  která zvyšuje HP a MP zároveň.  Ovlivňuje také zvyšování.

Položky Požadakvy Možnosti
Level Honor
Force Regeneration Earring
 
105 4Level HP Regen. +2, MP Regen. +2
Force Regeneration Earring +1
 
112 5Level HP Regen. +3, MP Regen. +3
Force Regeneration Earring +2
 
119 6Level HP Regen. +2, MP Regen. +2, HP +20, MP +20
Force Regeneration Earring +3
 
126 7Level HP Regen. +3, MP Regen. +3, HP +30, MP +30
Force Regeneration Earring +4
 
133 8Level HP Regen. +4, MP Regen. +4, HP +40, MP +40
Force Regeneration Earring +5
 
140 9Level HP Regen. +5, MP Regen. +5, HP +50, MP +50
Force Regeneration Earring +6
 
147 10Level HP Regen. +6, MP Regen. +6, HP +60, MP +60
Force Regeneration Earring +7
 
153 11Level HP Regen. +7, MP Regen. +7, HP +70, MP +70

 

Vampiric Earring Náušnice, která při bojých zvyšuje HP a MP
Položky Požadavky Možnosti
Level Honor
Vampiric Earring
 
105 4Level Increases HP absorption limit +10, Increases MP absorption limit +10
Vampiric Earring +1
 
112 5Level Increases HP absorption limit +15, Increases MP absorption limit +15
Vampiric Earring +2
 
119 6Level Increases HP absorption limit +20, Increases MP absorption limit +20, HP +20, MP +20
Vampiric Earring +3
 
126 7Level Increases HP absorption limit +25, Increases MP absorption limit +25, HP +30, MP +30
Vampiric Earring +4
 
133 8Level Increases HP absorption limit +30, Increases MP absorption limit +30, HP +40, MP +40
Vampiric Earring +5
 
140 9Level Increases HP absorption limit +35, Increases MP absorption limit +35, HP +50, MP +50
Vampiric Earring +6
 
147 10Level Increases HP absorption limit +40, Increases MP absorption limit +40, HP +60, MP +60
Vampiric Earring +7
 
153 11Level Increases HP absorption limit +45, Increases MP absorption limit +45, HP +70, MP +70

 

Earring of Seven Coins Pomáhá držiteli této náušnice zbohatnout.
Položky Požadavky Možnosti
Level Honor
Earring of Seven Coins
 
105 4Level Alz Drop Rate +10%
Earring of Seven Coins +1
 
112 5Level Alz Drop Rate +15%
Earring of Seven Coins +2
 
119 6Level Alz Drop Rate +20%, 2Slot Item Drop Rate x2
Earring of Seven Coins +3
 
126 7Level Alz Drop Rate +25%, 2Slot Item Drop Rate x2.5
Earring of Seven Coins +4
 
133 8Level Alz Drop Rate +30%, 2Slot Item Drop Rate x3.5

 

Protection Earring Tato náušnice zvyšuje obranné síly.
Položky Požadavky Možnosti
Level Honor
Protection Earring
 
102 4Level Defense +4
Protection Earring +1
   
105 6Level Defense +5
Protection Earring +2
 
110 7Level Defense +6

 

Vital Earring Náušnice,která zvyšuje HP na maximum.
Položky Požadavky Možnosti
Level Honor
Vital Earring
 
102 4Level HP +20
Vital Earring +1
   
105 6Level HP +30
Vital Earring +2
 
110 7Level HP +40

 

Evasion Earring Náušnice, který zvyšuje rychlost k útěku.
Položky Požadavky Možnosti
Level Honor
Evasion Earring
 
102 4Level Flee Rate +1%
Evasion Earring +1
 
105 6Level Flee Rate +2%
Evasion Earring +2
 
110 7Level Flee Rate +3%

 

Earing of Bless Náušnice, která zvyšuje : Sílu, inteligenci a obratnost charakteru.
Položky Požadavky Možnosti
Level Honor
Earing of Bless
 
70 0 All Stat + 1
Earing of Bless +1
 
80 0 All Stat + 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 •  SunLight CMS  •  administrace Tvorba motivu - webdesign